مقررات بهداشتی هنگام سفر

خرید آنلاین بلیط هواپیما و قطار

مقررات بهداشتی هنگام سفر

امروزه برای سفر به برخی از کشورها ،ارائه کارت بهداشت و واکسیناسیون الزامی می باشد. در نتیجه دانستن اطلاعات و مقررات مربوط به مقاصدی که به آنجا سفر میکنیم بسیار مهم است .کسانی که از بیماریهای خونی ، قلبی و عروقی ،سکته قلبی ،بیماریهای ریوی ( آسم ) ،بیماریهای عفونی ،مغزی و پاراپلزی ،سوختگی و عفونت های ناشی از آن رنج میبرند و همچنین کسانی که تازه عمل جراحی نموده و یا شکستگی استخوان داشته  و بیمارانی که به تشخیص پزشک معالج خود، احتیاج به اکسیژن مصنوعی و همراه (پرستار یا پزشک) د ارند . باید قبل از تهیه بلیت فرم پزشکی مربوطه را تکمیل و بعد از تایید پزشک معالج آن را به واحد پزشکی شرکت هواپیمایی مورد نظر ارائه دهند .

رزرو اينترنتي بليط هواپيما و قطار# #خريد آنلاين بليط هواپيما و قطار

خريد #آنلاين #بليط #هواپيما و #قطار

راه جويان ققنوس شرق#