تحویل 5 میلیون لیتر سوخت جت به 673 فروند هواپیما

خرید آنلاین بلیط هواپیما و قطار

تحویل 5 میلیون لیتر سوخت جت به 673 فروند هواپیما

خرید بلیط هواپیما - تحویل 5 میلیون لیتر سوخت جت به 673 فروند هواپیما

شرکتهای هواپیمایی (ایرلاینها) در هفتم فروردین امسال پنج میلیون و 200 هزار لیتر بنزین (سوخت جت) دریافت کرده اند. مصرف بنزین در کشور در روز شنبه (هفتم فروردین) با افزایش 19 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، به 85 میلیون و 700 هزار لیتر رسید. مصرف روزانه بنزین در کشور در این روز نسبت به ششم فروردین با رشد قابل توجهی همراه بوده به طوریکه با بیش از هشت میلیون لیتر افزایش، از 77,4 میلیون لیتر در ششم فروردین به 85.7 میلیون لیتر در هفتم فروردین رسیده است.
استان تهران با 11 میلیون و 200 هزار لیتر، اصفهان با 6 میلیون و 500 هزار لیتر، فارس با 6 میلیون و 300 هزار لیتر و گیلان با چهار میلیون و 600 هزار لیتر به ترتیب بیشترین مصرف روزانه را در هفتم فروردین به خود اختصاص دادند. مصرف نفتگاز نیز در هفتم فروردین با 11 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به 36 میلیون و 600 هزار لیتر رسید. در این روز، پنج میلیون و 200 هزار لیتر سوخت هوایی نیز مصرف شد که تغییرات مقدار فروش نسبت به سال قبل 3,5 درصد کاهش را نشان می دهد. این مقدار سوخت به 673 فروند هواپیما تحویل شده است.