قوانین فعلی برای خرید هواپیما بازدارنده است‌

خرید آنلاین بلیط هواپیما و قطار

 قوانین فعلی برای خرید هواپیما بازدارنده است‌

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به مقررات متعدد و سخت صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات خرید هواپیما، بر افزایش دوره بازپرداخت و زمان تنفس این تسهیلات تأکید کرد و گفت: به تازگی به مجلس پیشنهاد بازنگری در قوانین تسهیلات‌دهی صندوق را ارائه کرده‌ایم. مقصود اسعدی درباره سرنوشت تسهیلات‌ صندوق توسعه ملی به ایرلاین‌ةای خصوصی برای خرید هواپیما بیان کرد: به هر حال طبق قانون، بخش خصوصی (ایرلاین‌ها) برای توسعه ناوگان خود ‌باید بتواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند. وی ادامه داد: این در حالی است که مقررات اساس‌نامه صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات بیش از اینکه مشوق باشد، بازدارنده است.

پیشنهاد به مجلس برای بازنگری در مقررات تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ‌ملی


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی باید توسط مجلس اصلاح شود، گفت: به تازگی پیشنهاد بازنگری در مقررات تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی را ارائه داده‌ایم تا امکان استفاده شرکت‌های هواپیمای خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم شود. وی با بیان اینکه مشکل پذیرش هواپیما به عنوان وثیقه تسهیلات در گذشته رفع شد که برای شرکت‌‌های هواپیمایی گام مثبتی بود، اظهار داشت: البته صندوق توسعه ملی نیز با توجه به محدودیت‌هایی که مجلس برای آن وضع کرده مشکلاتی دارد اما ایرلاین‌ها خواستارند این شرایط بیشتر تسهیل شود تا امکان بازپرداخت‌ منظم، ممکن باشد.

پیشنهاد کاهش سهم آورده ایرلاین برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ‌سهم آورده شرکت‌های هواپیمایی برای دریافت این تسهیلات را از مشکلات موجود صندوق توسعه عنوان کرد و گفت: ‌لازم است شرکت هواپیمایی باید 25 درصد از سهم کل خرید هواپیما را ارائه کند، در این شرایط تحقق رقم مذکور برای شرکت‌های هواپیمایی سنگین است و پیشنهاد داده‌ایم ا‌ین رقم به 10 درصد کاهش یابد.

لزوم افزایش دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات


اسعدی سامانی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات‌ اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما، تسهیلات‌دهی فقط به هواپیماهای نو است در حالی که می‌توان این تسهیلات را به هواپیماهای کارکرده اما با سن کم نیز تعمیم داد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تأکید بر اینکه پیشنهاد داده‌ایم دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات به حداقل 10 سال افزایش یابد، ادامه داد: همچنین لازم است دوره تنفس این تسهیلات از 6 ماه به حداقل 3 سال افزایش یابد. وی بیان کرد: موضوع دیگر در اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی، بازپرداخت ارزی است، از سویی در آمد ایرلاین‌های مال ریالی و هزینه‌ةای آنها ارزی است و از سویی دیگر چون بازپرداخت این تسهیلات ارزی است، بیم آن وجود دارد که در سال‌های آتی با افزایش نرخ ارز، بازپرداخت برای شرکت‌ها مشکل باشد و بهتر است بازپرداخت با نرخ ریالی ارز زمانی که دریافت شده است، صورت گیرد.

رویکرد ایرلاین‌‌ها برای توسعه ناوگان فعلاً اجاره و اجاره به شرط تملیک است


اسعدی سامانی در پاسخ به این سؤال که شرکت‌های هواپیمایی برای توسعه ناوگان چه رویکرد مالی مد نظر دارند؟ بیان کرد:‌ به دلیل آنکه شرکت‌های هواپیمایی فعلاً نتوانسته‌اند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند، رویکرد اجاره به شرط تملیک هواپیما را در پیش گرفته‌اند و به دنبال این هستند که از طریق اجاره و اجاره به شرط تملیک هواپیماهای خود را در بازار تهیه کرده و به ناوگان خود اضافه کنند.