۱۶ هواپیمای جدید به کشور می آید

۱۶ هواپیمای جدید به کشور می آید

۱۶ هواپیمای جدید به کشور می آید

سازمان هواپیمایی کشور توسعه ناوگان هوایی را در دستور کار خود دارد و به تازگی نیز رئیس سازمان هواپیمایی کشور از پیشنهاد سه کشور سازنده هواپیما برای همکاری با شرکت های هوایی کشورمان خبر داده است.سازمان هواپیمایی کشوری (CAO) وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تدوین آیین‌نامه‌ها و استانداردها، انتخاب و ساماندهی ناوگان هوایی کشور، ساخت و گسترش فرودگاه‌های کشور و عقد قراردادهای بین‌المللی در امور حمل و نقل هوایی را به عهده دارد و به عنوان طرف ایرانی ایکائو شناخته می‌شود. این سازمان دارای چهار کمیته مقدماتی، تخصصی، بازنگری و عالی به منظور استانداردسازی و ساماندهی صنعت هواپیمایی ایران است.
بنابراین گزارش، سازمان هواپیمایی کشور توسعه ناوگان هوایی را در دستور کار خود قرار داده است؛ شرایطی که بعد از لغو تحریم ها بیش از پیش در اختیار این سازمان قرار گرفته است؛ پیرو آن قراردادهایی با شرکت های خارجی برای بهبود و ساماندهی وضعیت ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای جدید انجام شده است و به تازگی نیز رئیس سازمان هواپیمایی کشور از پیشنهاد سه کشور سازنده هواپیما برای همکاری با شرکت های هوایی کشورمان خبر داده است.
علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در این باره نوشته است: (نوسازی ناوگان هوایی از مهم ترین سیاست های سازمان هواپیمایی کشور است و در روزهای پایانی سال گذشته نیز چند فروند هواپیمای مسافری مدل 2000 به بالا وارد ناوگان هوایی کشور شد. باتوجه به اجرایی شدن برجام و مذاکرات مستقیم شرکت های ایرانی با سازندگان هواپیما، در سال 2016 و 2017، 16 فروند هواپیمای نو وارد ناوگان هوایی کشور می شود. شرکت های هوایی کشور از شرایط جدید بسیار استقبال می کنند زیرا به راحتی می توانند با شرکت های سازنده و اجاره دهنده هواپیما وارد مذاکره شوند و تعدادی از شرکت های خارجی سازنده هاپیما در برزیل، کانادا و ژپن نیز هم اکنون برای مذاکره با شرکت های ایرانی پیشنهادهای مناسبی ارائه دادند. تامین تسهیل تامین منابع مالی برای خرید ناوگان هوایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. سازمان هواپیمایی کشور در حال مذاکره با بانک هاست تا چگونگی پرداخت تسهیلات شرکت های هوایی تسهیل شود. علاوه بر ایرباس، ارتباط شرکت های ایرانی با بوئینگ نیز برقرار شده است. این شرکت هم اکنون طبق قرارداد منعقد شده، برخی از مسایل فنی ارتقای ایمنی در پروازها را به شرکت ایرانی ارائه داده و با مجوز دولت آمریکا درصدد است مذاکرات مستقیم خود با شرکت های ایرانی را آغاز کند.)