ساماندهی بدهی سوختی شرکت‌های هواپیمایی

ساماندهی بدهی سوختی شرکت‌های هواپیمایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از مدیریت بدهی سوختی شرکت‌های هواپیمایی خبرداد. علی عابدزاده  گفت: بدهی این شرکت های هواپیمایی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تا حدودی مدیریت شده است و تمام شرکت‌های هواپیمایی ،هزینه‌های جاری بابت دریافت سوخت از شرکت پخش را پرداخت می‌کنند. وی افزود: پرداخت هزینه بلافاصله بعد از دریافت سوخت هواپیما یک دستاورد بسیار خوب برای صنعت هواپیمایی است زیرا پیش از این، پرداخت هزینه سوخت شرکت‌های هواپیمایی ، به تاخیر می‌افتاد و بدهی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شد که این موضوع شرکت‌های هواپیمایی را با مشکل روبرو کرده بود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: شرکت های هواپیمایی بابت استفاده از خدمات فرودگاهی باید هزینه‌ای را به شرکت فرودگاه‌ها پرداخت کنند که پرداخت نکردن منظم این هزینه‌ها به انباشت بدهی‌های آنها به شرکت فرودگاه‌ها منجر شده است.
عابدزاده ادامه داد: البته تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی بابت پرداخت بدهی خود به شرکت فرودگاه‌ها توافق کردند اما درباره تعیین تکلیف بدهی چند شرکت دیگر به شرکت فرودگاه‌ها نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معرفی 4 شرکت هواپیمایی به دستگاه‌های قضایی اظهار داشت : طبق قانون ، شرکت فرودگاه‌ها مجاز است برای وصول مطالبات خود از شرکت‌های هواپیمایی ، پیگیری‌های لازم از طریق دستگاه‌های قضایی را به عمل آورد اما سازمان هواپیمایی کشور برای تعیین تکلیف بدهی این 4 شرکت هواپیمایی پیش از قضایی شدن ورود کرد تا مشکلات پرداخت بدهی این شرکت‌ها به شرکت فرودگاه‌ها در آینده نزدیک رفع شود.