اعزام و پذيرش۵۰ ميليون مسافر هوايی از فرودگاه‌های کشور

 اعزام و پذيرش۵۰ ميليون مسافر هوايی از فرودگاه‌های کشور

درسال گذشته بیش از 49 میلیون و 91 هزار مسافر در فرودگاه‌های کشور اعزام و پذيرش شدند که این میزان مسافر در مقایسه با سال 93 بیش از 2 میلیون نفر افزایش یافته است. تعداد مسافر جابجا شده در فرودگاه‌های کشور طی سال 94 در مقایسه با سال 93 نیز با افزایش 4 درصدی مواجه شد. این تعداد مسافر با 402 هزار و624 پرواز در فرودگاه‌ها جابجا شدند که این تعداد پرواز در مقایسه با پروازهای سال 93 نیز 6 درصد افزایش داشت. تعداد پروازهای صورت گرفته در فرودگاه‌های کشور در سال 93 بیش از 381 هزار مورد بود که در سال 94 به 402 هزار و 624 مورد رسید. همچنین در سال 94 همچنین نزدیک به 490 میلیون کیلوگرم بار در فرودگاه‌های کشور دریافت و ارسال شد که مقایسه این میزان بار با میزان جابجا شده در سال 93 نشانگر افزایش 2 درصدی در این زمینه است.  در این میان فرودگاه مهرآباد تهران با 114124 پرواز، جابجایی نزدیک به 14 میلیون مسافر و جابجایی نزدیک به 97 میلیون کیلوگرم بار در سال 94 در صدر فرودگاه‌های کشور قرار گرفت. اطلاعات منتشر شده از طرف گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت حاکیست به لحاظ تعداد پرواز و جابجایی مسافر و ارسال بار؛ فرودگاه‌های مشهد، امام خمینی(ره)، شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، آبادان و یزد به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.