ایرلاین های ماهان، آسمان و هما بدهکارترین ایرلاین های داخلی هستند

ایرلاین های ماهان، آسمان و هما بدهکارترین ایرلاین های داخلی هستند

http://www.hk24.ir/upload/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7.jpg

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها با اشاره به اینکه ماهان، ایران ایر و آسمان بدهکارترین ایرلاین ها به ای نشرکت هستند افزود: از ۴ ایرلاینی که پرونده آنها قضائی شده ۲ ایرلاین فعال نیستند. غلامحسین باقریان در خصوص بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه های کشور، گفت: سه ایرلاین داخلی ایران ایر، ماهان و آسمان بیشترین بدهی را به فرودگاه های کشور دارند که در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا پرداختی ها را انجام دهند. وی با اشاره به اینکه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی از ۴ ایرلاین دیگر شکایت کرده است، افزود: این ایرلاین ها جدا از شرکت های بزرگ هواپیمایی هستند و مبلغ بدهی آنها تاکنون پرداخت نشده و اقداماتی هم برای پرداخت آن انجام نداده اند. باقریان با بیان اینکه طی مدت ۵ تا ۶ سال آینده حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در فرودگاه های کشور نیاز داریم، افزود: اگر این سرمایه گذاری انجام شود می توان به ظرفیت توسعه حمل و نقل هوایی پاسخ داد در غیر این صورت با مشکل و بحران در صنعت فرودگاهی مواجه خواهیم شد.