لغو پروازهای فرودگاه بین المللی بجنورد به علت بارش های شدید و مستمر

لغو پروازهای فرودگاه بین المللی بجنورد به علت بارش های شدید و مستمر

پس از بارش های مستمر و شدید باران در شهرستان بجنورد برای دومین روز در هفته جاری تمامی پرواز های فرودگاه بین المللی بجنورد لغو شد. مدیریت فرودگاه بین المللی بجنورد اظهار داشت: به علت وضعیت نامناسب جوی و در نتیجه كاهش سطح دید کادر پروازی ، سبب فرود نیامدن پرواز تهران- بجنورد فرودگاه مرکز استان شد. سید مهدی رزاز اظهار داشت: هم اکنون دو پرواز شرکت های ماهان و آسمان لغو شده و مسافران این دو پرواز از سفر هوایی خود بازماندند. رزاز افزود : با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی این  ناپایداری های جوی تا پایان هفته جاری در خراسان شمالی ادامه دارد.  وی تصریح کرد: در دوشنبه هفته جاری نیز به علت شرایط نامساعد جوی پرواز تهران به بجنورد لغو شده بود.