اعتراض مهندسان خطوط هواپیمایی ایران ایر به حقوق کم

اعتراض مهندسان خطوط هواپیمایی ایران ایر به حقوق کم

اعتراض مهندسان خطوط هواپیمایی ایران ایر به حقوق کم

اعتراض کارمندان بخش مهندسی و تعمیرات هواپیمایی ایران ایر روز گذشته در فرودگاه مهرآباد رقم خورد.در یک تجمع صنفی با هدف افزایش دستمزد كاركنان مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دیروز مهندسان شرکت ایران ایر در مقابل ساختمان معاونت مهندسی و تعمیرات این شركت واقع در فرودگاه مهرآباد تجمع کردند.در این تجمع معترضان خواستار پاسخگویى مدیریت عامل به مطالبات از پیش مطرح شده خود بودند. پس از آغاز این تجمع معاون مهندسی و تعمیرات به نمایندگی از مدیر عامل در جمع معترضان حاضر شد و توضیحاتی درباره چگونگی رسیدگی به مطالبات حقوقی و قانونی معترضان داد كه نهایتاً این توضیحات معترضان را قانع نكرد. سخنگوی معترضان بیانیه مشترك آنان برای دریافت مطالبات معترضان را خواند و اعلام کرد در صورت عدم رسیدگی مسئولان، تجمعات برای رسیدن به حقوق صنفی ادامه خواهد یافت.