تجهیز سایت‌های ناوبری فرودگاه سنندج

تجهیز سایت‌های ناوبری فرودگاه سنندج

دو دستگاه دیزل ژنراتور برای استفاده در سایت‌های ناوبری فرودگاه سنندج با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و صد میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌های کشور خریداری شد. این دو دستگاه که شامل دیزل ژنراتور سه فاز 60kva با ژنراتور استام فورت و دیزل پرکینز است ابزار کاربردی و مفیدی هستند که همواره در مواقع قطع برق و نیاز به تأمین آن مورد استفاده قرار می‌گیرند سهراب کلوندی، مدیر فرودگاه سنندج، در این خصوص گفت: دستگاه‌های خریداری شده در شرایط بحران می‌توانند مشکل کمبود یا قطع برق را به‌ خوبی مرتفع کنند و احتمال آسیب‌ رساندن به تجهیزات فرودگاهی را به حداقل برسانند. کلوندی افزود: دستگاه دیزل ژنراتور 60 kva به‌‌ منظور افزایش توان تأمین برق اضطراری در فرودگاه سنندج با نظارت کارشناسان فنی مهندسی اداره‌ کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی نصب و بهره‌برداری خواهد رسید. وی اظهار داشت: با نصب و راه‌اندازی این دیزل ژنراتورها برق ایمن و مداوم دستگاه‌های ناوبری تأمین خواهد شد گرچه در حال حاضر این سایت‌ها با ژنراتور تک فاز kva 20 کار می‌کند. کلوندی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای ارتقاء ظرفیت شبکه برق اضطراری فرودگاه‌های توسعه یافته و تجهیز و پشتیبانی فرودگاه‌ها به شبکه برق ایمن مطابق استاندارد توصیه شده سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) صورت گرفته است.