اثر انگشت جایگزین کارت پرواز می شود

بلیط هواپیما و قطار

 اثر انگشت جایگزین کارت پرواز می شود

از این به بعد به جای به همراه بردن کارت شناسایی و کارت پرواز به فرودگاه برای سوار شدن به هواپیما تنها می توانید از اثر انگشت خود استفاده کنید.