توضیحات نوبخت در مورد خرید 50 فروند هواپیما از برزیل

خرید آنلاین بلیط هواپیما و قطار

توضیحات نوبخت در مورد خرید 50 فروند هواپیما از برزیل

خرید بلیط هواپیما - توضیحات نوبخت در مورد خرید 50 فروند هواپیما از برزیل

سخنگوی دولت گفت: این 50 فروند به شرط اجاره به تملیک در اختیار خطوط هوایی کشور قرار می گیرد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر خرید 50 فروند هواپیما از برزیل گفت: این 50 فروند به شرط اجاره به تملیک در اختیار خطوط هوایی کشور قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: دولت ریالی و منابعی برای خرید این هواپیماها صرف نمی‌کند. نوبخت ادامه داد: اعضا و کارمندان دولت در قالب حقوق شهروندی و در چهارچوب قانون می‌توانند فعالیت حزبی کنند، قانون آنهایی که حق ندارند در انتخابات دخالت کنند را مشخص کرده است.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دولت به هیچ وجه اجازه استفاده از امکانات دولتی له یا علیه فرد خاصی را در انتخابات نمی‌دهد، اینکه سلیقه دولت با سلیقه یک جریان نزدیک باشد که جرم نیست.